STRONA GŁÓWNA    O FIRMIE    CERTYFIKATY    PRACA    KONTAKT English version Versione italiana
STRONA GŁÓWNA

O FIRMIE

AKTUALNOŚCI

CERTYFIKATY

WYBRANE REALIZACJE
- Crown Investments
- Grupa Żywiec
- Marynarska Business Park
- Trinity Park I
- Trinity Park II
- Trinity Park III
- King Cross & Manufaktura
- Restauracja Akashia
- Zaułek Piękna
- Tivoli Park
- Regionalne Centrum Informatyczne
- Basen i Hala Sportowa
- QBIK
- Senator
- Konstruktorska Business Center
- T-MOBILE, Marynarska 12
- Ghelamco Arena
- Hotel Le8300 Knokke-Heist
- Blaisant Park Gandawa
- Waterview Leuven
- Postępu 14
- Campus Pellenberg, Belgia
- Kompleks West Station, Warszawa
- Wronia 31, Warszawa
- Hotel Ring, Gandawa, Belgia
- RAFC - Royal Antwerp Football Club, Belgia

W REALIZACJI

- ZNA Park Spoor Nord, Antwerpia, Belgia
- SMYK - CEDET, Warszawa

PROJEKT UNIJNY

PRASA
- 100 Kobiet Biznesu
- European Business Journal
- BUILDER

KONTAKT

PRACA


:: Polityka przetwarzania danych osobowych


Czym jest ta polityka?
Niniejsza polityka ochrony danych osobowych i prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe i, jeśli jesteś podmiotem jakichkolwiek danych, o które chodzi, jakie są Twoje prawa i jak można się z nami skontaktować, jeśli masz taką potrzebę.
 
Jakie przepisy regulują kwestie moich danych osobowych?
Kwestie danych osobowych reguluje unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane "Rozporządzeniem"), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Mega Aluminium Sp. z o.o.
(zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Laskowa 4, 05-200 Wołomin.
 
Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?
Z Administratorem możesz się skontaktować
 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby: ul. Laskowa 4, 05-200 Wołomin z dopiskiem "Dane osobowe"

lub

 
Jakie dane będą przetwarzane?
 • Zbieramy i przetwarzamy tylko minimalnie potrzebne dane do realizacji danego procesu.
 • Dane jakie możemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu, Pesel, nr. Dokumentu identyfikującego osobę, identyfikator elektroniczny (login).
 
W jakim celu są przetwarzane moje dane?
Dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
 • realizacji postanowień umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wysłania do Ciebie oferty handlowej lub propozycji współpracy, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • analitycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • statystycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • na cele prowadzenia rekrutacji (podstawa art. 6 ust 1 lit. a RODO).
Twoje dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 
Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
 • Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom - procesorom.
 • Procesorami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, operatorzy bądź firmy uczestniczące w procesie rekrutacji pracowników, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe, producenci i gwaranci sprzętu i systemów informatycznych, kadrowe i audytorskie.
 
Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
 • Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG.
 • Potwierdzamy, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.
 • Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki -> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.
 
Jak długo będą przetwarzane moje dane?
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, np. do czasu odwołania Twojej zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 • W przypadku umów przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.
 
Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
Jak dbamy o Twoje dane?
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
Skąd macie moje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie kontaktów biznesowych, i zawieranych umów. rezerwacji usługi. Dane mogły zostać pozyskane bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem narzędzi elektronicznych w tym e-mail, formularz elektroniczny.
 
2009 © Mega Aluminium STRONA GŁÓWNA   |    O FIRMIE   |    WYBRANE REALIZACJE   |    KONTAKT